Monday, September 22, 2008

random rant and ramblings

free-for-all interpretation...

no lo se sobre tu pero... napansin ko lang na marami sa mga kapatid sa pananampalatayang Ishiyohi... take a defensive stance when it comes to forums...

la temptacion escribir... that one doesn't think like this or that... ay napakadali...

yo penso... takot... o nahihiya...

kowai?... guerra...

nahihiya... cheesy...

bakit yung otros, walang pake? ... or ... walang hiya-hiya...

No comments: